Matheus Leichtweis, Isadora Rodrigues, Elisa Corrêa e Thales Medeiros